Ci©æko znale´Ü dobry bar w warszawie. Musi mieÜ klient¢w i smaczne òwieæe jedzenie. Wszystko to ma Bubbles.

+ There are no comments

Add yours